กรอบป้ายทะเบียนรถยนต์

Image 01

กรอบป้ายทะเบียนรถยนต์กันน้ำ
รุ่น TS-222 (ยึดสกรู/คลิปล็อค)
สี ดำ , ขาว , เงินด้าน
ราคา 160 บาท บรรจุ 25 /ลัง

CODE : RA01-1 รายละเอียด
Image 02

กรอบป้ายทะเบียนรถยนต์กันน้ำ
(ธรรมดา) รุ่น TS-222
(ยึดสกรู/คลิปล็อค ไม่มีกระจก)
สี ดำ , ขาว , เงินด้าน
ราคา 130 บาท บรรจุ 25 /ลัง

CODE : RA02-2 รายละเอียด
Image 03

กรอบป้ายทะเบียนรถยนต์
รุ่น TS-111 (ธรรมดา)
สีดำ, ส้ม, ขาว, เหลือง
ราคา 120 บาท
สีเงินด้าน ราคา 130 บาท

CODE : RA03-1 รายละเอียด
Image 04

กรอบป้ายทะเบียนรถยนต์(กลาง)
รุ่น TS-444
สี ดำ , ขาว , เงินด้าน
ราคา 170 บาท
บรรจุ 25 /ลัง

CODE : RA05 รายละเอียด
Image 05

กรอบป้ายทะเบียนรถยนต์(กลาง)
รุ่น TS-444
ลายเคฟล่าดำ,เคฟล่าแดง,
เคฟล่าเทา,เคฟล่าน้ำเงิน
ราคา 200 บาท บรรจุ 25 /ลัง

CODE : RA05 รายละเอียด
Image 06

กรอบป้ายทะเบียนรถยนต์
รุ่น TS-111 (มีกระจกหน้า)
สีดำ, ส้ม, ขาว, เหลือง
ราคา 140 บาท
สีเงินด้าน ราคา 150 บาท

CODE : RA03-2 รายละเอียด
Image 07

กรอบป้ายทะเบียนรถยนต์ขอบบาง
กันน้ำรุ่น TS-333
สี ดำ , ขาว , ราคา 160 บาท
เงินด้านราคา 170 บาท
บรรจุ 25 /ลัง

CODE : RA04-1 รายละเอียด
Image 08

กรอบป้ายทะเบียนรถยนต์ขอบบาง
กันน้ำรุ่น TS-333
ลายเคฟล่าดำ,เคฟล่าแดง,
เคฟล่าเทา,เคฟล่าน้ำเงิน
ราคา 200 บาท บรรจุ 25 /ลัง

CODE : RA04-2
รายละเอียด
Image 09

กรอบป้ายทะเบียนรถยนต์(ยาว)
รุ่น TS-555
สี ดำ , ขาว , เงินด้าน
ราคา 180 บาท
บรรจุ 20 /ลัง

CODE : RA06 รายละเอียด
Image 07

กรอบป้ายทะเบียนรถยนต์(ยาว)
รุ่น TS-555
ลายเคฟล่าดำ,เคฟล่าแดง,
เคฟล่าเทา,เคฟล่าน้ำเงิน
ราคา 210 บาท บรรจุ 20 /ลัง

CODE : RA06 รายละเอียด
Image 08

กรอบป้ายทะเบียนรถยนต์
รุ่น TS-666 (กลาง+ยาว)
สี ดำ , ขาว , เงินด้าน
ราคา 180 บาท
บรรจุ 20 /ลัง

CODE : RA07 รายละเอียด
Image 09

กรอบป้ายทะเบียนรถยนต์
รุ่น TS-666 (กลาง+ยาว)
ลายเคฟล่าดำ,เคฟล่าแดง,
เคฟล่าเทา,เคฟล่าน้ำเงิน
ราคา 210 บาท บรรจุ 20 /ลัง

CODE : RA07 รายละเอียด