รับผลิตแม่พิมพ์พลาสติก

บริษัท แสงไทย ฟิตติ้ง อุตสาหกรรม จำกัด เราออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโดยใช้หลักการการสูญเสียต่ำสุด โดยการพิจารณาถึงการลดความเป็นไปได้ของของเสียที่อาจเกิดขึ้นเช่น ของเสียจากเศษพลาสติกที่เป็นทางเข้าชิ้นงานและ ของเสียระหว่างกระบวนการผลิตอันเนื่องมาจากโครงสร้างของแม่พิมพ์ นอกจากของเสียแล้วเรายังพิจารณาถึงโครงสร้างของการไหลตัวของพลาสติกที่มีผลต่อความแข็งแรงเชิงกลของชิ้นงาน ซึ่งการพิจารณาดังกล่าวเป็นเพียงการพิจารณาในปัจจัยสำคัญเบืองต้น เรายังพิจารณาการออกแบบในแง่อื่น ๆ อีกที่ส่งผลต่อคุณภาพงานของลูกค้า ให้ลูกค้าได้ประโยชน์และมีต้นทุนต่ำสุด

ในด้านการขึ้นรูปแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก เราผลิตแม่พิมพ์ด้วยเครื่องจักรที่ัทันสมัยและจากประสพการณ์ในการออกแบบแม่พิมพ์กว่า 30 ปี ทำให้่ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้แม่พิมพ์ที่มีต้นทุนต่ำสุดและมีคุณภาพสูงสุด โดยทางเรารับประกันการใช้งานแม่พิมพ์ตลอดอายุการใช้ ในระหว่างผลิตชิ้นงานพลาสติกกับเราซึ่งกรณีมีความเสียหายเกิดขึ้นกับแม่พิมพ์หรือแม่พิมพ์หมดอายุการใช้ทางเราจะทำการปรับซ่อม และสร้างใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

รายละเอียดเครื่องจักรภายในแผนกแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก Injection Mould&Die

เครื่อง CNC เป็นส่วนที่รับผิดชอบ งานตัด เฉือนโลหะวัสดุ โดยการกัด เฉือน วัสดุตามแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกที่ได้ออกแบบ โดยการให้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทำงานกับเครื่องจักร CNC

เครื่อง EDM เป็นส่วนที่รับผิดชอบงานโลหะในด้านการสร้างรูปทรงโดย การกัดกร่อนโลหะออก ซึ่งอาศัยหลักการทำให้โลหะเกิดการหลอมเหลวละลายและหลุดออกจากเนื้อโลหะ หรือที่เราเรียกโดยทั่วไปว่า "การสปาร์ค"

เครื่อง MILLING การทำงานคล้าย กับเครื่องCNC แต่จะไม่มี Computer เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ความแม่นยำในการทำงานสูง เพราะอ่านค่าด้วยตัวเลขเป็นระบบ ( ลิเนียร์ ) ไม่ว่าจะเป็นการกัดหรือเจาะ

เครื่องกลึง ใช้กลึงงานแม่พิมพ์ ที่มีรูปทรงกลม หรือทรงกระบอก

เครื่องเจียร์ การทำงานจะไม่ซับซ้อน ก่อนที่จะนำเหล็กที่ใช้ทำแม่พิมพ์ไปขึ้นเครื่องCNC,EDM หรือฟิตหน้าแม่พิมพ์จะต้องผ่านกระบวนการ เจียร์ผิวเหล็กทุกครั้งเพื่อความแม่นยำและเที่ยงตรง