GROUP ปุ่มจับ


Image 01

ปุ่มจับใหญ่ 32 มม. ราคา 1.60 บาท
บรรจุ 4,000/ถุงใหญ่
200/ถุงเล็ก
สีสัก,โอ๊ค,โอ๊คดำ,
ครีม,ดำ,ขาว

CODE : HP32AP รายละเอียด

Image 02

ปุ่มใหญ่32มม.ราคา 6 บาท
ปุ่มเล็ก22มม. ราคา 5 บาท
บรรจุ 2,000/ถุงใหญ่
200/ถุงเล็ก
สีเงินเงา, เงินด้าน, ทองเงา

CODE : HP32AV,HP32DV รายละเอียด

Image 03

ปุ่มฝักบัว 27 มม.
สีสัก,บีช ราคา 2 บาท
สีชมพู,น้ำเงิน,ขาว ราคา 5 บาท
บรรจุ 4,000/ถุงใหญ่
บรรจุ 200/ถุงเล็ก

CODE : HP27BP รายละเอียด

Image 04

ปุ่มจับเฉียง 32 มม. ราคา 6 บาท
บรรจุ 2,000/ถุงใหญ่
200/ถุงเล็ก
สีเงินเงา, เงินด้าน, ทองเงา

CODE : HP32CV รายละเอียด

Image 05

ปุ่มจับเฉียง 32 มม. ราคา 5 บาท
บรรจุ 2,000/ถุงใหญ่
200/ถุงเล็ก
สีชมพู, ฟ้า, ขาว

CODE : HP32CV รายละเอียด

Image 06

ปุ่มฝักบัว 27 มม. ราคา 6 บาท
บรรจุ 2,000/ถุงใหญ่
200/ถุงเล็ก
สีเงินด้าน, เงินเงา, ทองเงา

CODE : HP27BV รายละเอียด

Image 04

ปุ่มเล็ก 22 มม. ราคา 2 บาท
บรรจุ 5,000/ถุงใหญ่
500/ถุงเล็ก
สี สัก , โอ๊คดำ , บีช

CODE : HP22DP รายละเอียด

Image 05

ปุ่มจับ 20 มม. ราคา 6 บาท
บรรจุ 2,000/ถุงใหญ่
200/ถุงเล็ก
สี เงินเงา , เงินด้าน

CODE : HP20EV รายละเอียด

Image 06

ปุ่มจับ 25 มม. ราคา 6 บาท
บรรจุ 2,000/ถุงใหญ่
200/ถุงเล็ก
สีเงินเงา, เงินด้าน, ทองเงา

CODE : HP25EV รายละเอียด

Image 04

ปุ่มจับ 18 มม.(ฐานดำ)ราคา 6 บาท
บรรจุ 2,000/ถุงใหญ่
200/ถุงเล็ก
สี เงินเงา , เงินด้าน

CODE : HP18FV รายละเอียด

Image 05

ปุ่มมือจับ 17 มม. ราคา 6 บาท
บรรจุ 2,000/ถุงใหญ่
200/ถุงเล็ก
สีเงินเงา , เงินด้าน , ทองเงา

CODE : HP17GV รายละเอียด

Image 06

ปุ่มจับเพชร 25 มม. ราคา 50 บาท
สีชมพู, สีใส, สีม่วงใส (ฐานสีทองอ่อน)
บรรจุ 2,000 ตัว แพ็คเล็ก 100 ตัว

CODE : HP25HP รายละเอียด

Image 04

ปุ่มจับ 12 มม.
สีเงินเงา,เงินด้าน,สีทองเงา
ราคา 6 บาท


CODE : HP12IP รายละเอียด

Image 05

ปุ่มปิงปองลายไม้
ลายไม้สัก, ลายไม้โอ๊คดำ, ลายไม้โอ๊คแดง ราคา 7 บาท
บรรจุ 200/ถุง

CODE : HP30PP-A รายละเอียด

Image 06

ปุ่มปิงปอง 30 มม. (งานสั่งผลิต 10,000 ลูกขึ้นไป)
ราคา 4 บาท (ราคาสุทธิ)
สีชมพู, ฟ้า, สัก, บีช, โอ๊คดำ เทา บรรจุ 2,000 ตัว

CODE : HP30PP รายละเอียด

Image 04

ปุ่มปิงปอง 30 มม. ราคา 7 บาท
สี เงินด้าน , เงินเงา ,
ทองเงา , ทองด้าน
บรรจุ 100/ถุงเล็ก
บรรจุ 2,000/ถุงใหญ่

CODE : HP30PP รายละเอียด