GROUP บานพับเหล็ก


Image 01

บานพับท้วยทับขอบ C1
ราคา 15 บาท

CODE : KFG06-C1 รายละเอียด

Image 02

บานพับท้วยกลางขอบC2
ราคา 15 บาท

CODE : KFG06-C2 รายละเอียด

Image 03

บานพับถ้วยในขอบC3
ราคา 15 บาท

CODE : KFG06-C3 รายละเอียด

Image 04

กันชนแม่เหล็กกดกระเด้ง (เดี่ยว) สีดำ ราคา 30 บาท

CODE : KFG-เดี่ยว รายละเอียด

Image 05

แม่เหล็กกดกระเด้ง(คู่)
สีดำ ราคา 40 บาท

CODE : KFG รายละเอียด

Image 06

ฉากล็อคลิ้นชัก ชุบซิงค์
ราคา 1.40 บาท

CODE : KFG05-ฉาก รายละเอียด

Image 04

ปุ่มรับชั้น M5x16มม.
สีนิเกิ้ล ราคา 0.50 บาท

CODE : KFG09-นิเกิ้ล รายละเอียด

Image 05

ฉากเหล็ก 4 รู หนา 0.8 มม.
ชุบรุ้ง ราคา 1.65 บาท
(รุ่นบาง ราคา 1.50 บาท)

CODE : KFG05-4รู รายละเอียด

Image 06

ฉากเหล็ก 5 รู หนา 2 มม.
ชุบซิ้งค์ ราคา 7 บาท

CODE : KFG05-5รู รายละเอียด

Image 04

ฉากล็อคลิ้นชักแบบบาง 2 รู
ชุบรุ้ง ราคา 1.50 บาท

CODE : KFG05-ฉาก2รู รายละเอียด

Image 05

บานพับ 1” หนา 1.2
ชุบรุ้ง ราคา 6 บาท

CODE : KRR04-1” รายละเอียด

Image 06

บานพับ 1 1/2” หนา 1 มม.
ชุบรุ้ง ราคา 8 บาท

CODE : KRR04-11/2” รายละเอียด

Image 04

บานพับ 2” หนา 1 มม.
ชุบรุ้ง ราคา 12 บาท

CODE : KRR04-2” รายละเอียด

Image 05

บานพับจักรมีจมูก(เหล็ก)
สีรุ้ง ราคา 14 บาท

CODE : KRR05-รุ้ง รายละเอียด

Image 06

กุญแจ 555
ราคา 270 บาท/โหล

CODE : KSB-555 รายละเอียด

Image 04

กุญแจ 888
ราคา 280 บาท/โหล

CODE : KSB-888 รายละเอียด

Image 05

ขาโต๊ะพับญี่ปุ่ญ
ชุบรุ้ง ราคา 40 บาท

CODE : KRR03 รายละเอียด

Image 06

ขาโต๊ะพับญี่ปุ่นแบบกลม(เหล็ก)
ชุบรุ้ง ราคา 50 บาท

CODE : KI04-รุ้ง รายละเอียด

Image 04

ขาโต๊ะพับเหล็ก(ขาตะเกียบ)
สีดำ ราคา 80 บาท

CODE : KI05-BL รายละเอียด

Image 05

มือจับ ก. ชุบโครเมี่ยม
ราคา 16 บาท/ตัว

CODE : KLJ01-ก รายละเอียด

Image 06

กลอนงอ 3”(แบบหมุด)
ราคา 10 บาท/ตัว

CODE : KLJ05-งอรายละเอียด

Image 04

กลอนตรง 3”
ราคา 10 บาท/ตัว

CODE : KLJ05-ตรง รายละเอียด

Image 05

กันชนสามเหลี่ยม
ราคา 14 บาท/ตัว

CODE : KF021 รายละเอียด

Image 06

มือจับ ข. ชุบโครเมี่ยม
สีดำ ราคา 16 บาท/ตัว

CODE : KLJ01-ข รายละเอียด

Image 04

รางลิ้นชักรับใต้ หนา 1 มิล
12” ราคา 36 บาท
14” ราคา 42 บาท
16” ราคา 48 บาท

CODE : KFG10-12,14,16 รายละเอียด

Image 05

รางลิ้นชักรับใต้ หนา 1.2 มิล
12” ราคา 38.40 บาท
14” ราคา 44.80 บาท
16” ราคา 50.60 บาท

CODE : KFG10-12,14,16 รายละเอียด

Image 06

ชุดหนีบกระจกบน - ล่าง กระจกหนา 8 มม.
(ชุบโครเมี่ยม)
ราคา 45 บาท/ชุด

CODE : KLJ04-C รายละเอียด

Image 04

ประกับคานเตียง 2 รู
ชุบรุ้ง ราคา 36 บาท

CODE : KTK01-2 รายละเอียด

Image 05

ประกับคานเตียง 1 รู
ชุบรุ้ง ราคา 22 บาท

CODE : KTK01-1 รายละเอียด

Image 06

ชุดแขวนตู้ครัวพลาสติก
ราคา 80 บาท

CODE : KI07-W รายละเอียด

Image 04

บานพับเล็ก(เหล็ก) 6มม.
ชุบซิงค์ ราคา 4 บาท/ตัว

CODE : KLJ03-6มิล รายละเอียด

Image 05

ตะขอสับคานเตียงเหล็ก 5”
(8 ชิ้น/ชุด) ราคา 36 บาท

CODE : KLJ06 รายละเอียด

Image 06

ขายูโรทรงเหลี่ยม
ราคา 140 บาท

CODE : KFG013-04 รายละเอียด

Image 04

มุมขาสามเหลี่ยม
ราคา 60 บาท

CODE : KFG013-03 รายละเอียด

Image 05

ขายูโร ทรงกรวย
ราคา 150 บาท

CODE : KFG013-01 รายละเอียด

Image 06

ขายูโร ทรงกลม
ราคา 130 บาท

CODE : KFG013-02 รายละเอียด