GROUP C : ชุดโต๊ะทำงาน


Image 01

ฝาปิดสกรู (DIA) 13 มม.
ราคา 0.50 บาท
บรรจุ 50,000/ถุงใหญ่
บรรจุ 2,000/ถุงเล็ก
สีบีช,โอ๊ค,โอ๊คดำ,ดำ,ขาว,เทา

CODE : C001 รายละเอียด

Image 02

ฝาหลังพลาสติก(DIA)35 มม.
ราคา 0.80 บาท
บรรจุ 5,000/ถุงใหญ่
บรรจุ 500/ถุงเล็ก
สีขาว,ดำ

CODE : C002 รายละเอียด

Image 03

วงกลมโต๊ะคอม(DIA)
59-60 มม. ราคา 8 บาท
บรรจุ 500/ถุงใหญ่ บรรจุ 50/ถุงเล็ก
สีสัก,โอ๊คดำ,ดำ,โอ๊คเชอรี่, เทา,ครีม,ขาว,บีช

CODE : C003 รายละเอียด

Image 04

รางรองเม้าท์ 450 มม.
ราคา 16 บาท / (คู่)
บรรจุ 150 คู่ / ถุง
สีดำ

CODE : C004 รายละเอียด

Image 05

ถาดดินสอ
ขนาด 120x345x30 มม.
ราคา 24 บาท
บรรจุ 50 ตัว / ถุง
สีเทา,ดำ,สัก

CODE : C005-TP รายละเอียด

Image 06

ช่องกระดาษปริ้นเตอร์
130 มม. ราคา 6 บาท
บรรจุ 200/ถุงใหญ่
บรรจุ 20/ถุงเล็ก
สีดำ,เทา,สัก,โอ๊คดำ,ขาว

CODE : C005-130 รายละเอียด

Image 01

ช่องกระดาษปริ้นเตอร์
450 มม. ราคา 19 บาท
บรรจุ 70/ถุง
สีดำ,เทา,สัก,โอ๊คดำ,ขาว

CODE : C005-450 รายละเอียด

Image 02

C006-A แผ่นCD ปุ่ม บรรจุ 200ตัว/ถุง
C006-B แผ่นCDไม่ปุ่ม บรรจุ 300ตัว/ถุง
ราคา 8 บาท สีขาว,สัก , ดำ

CODE : C006 รายละเอียด

Image 03

แผ่นชั้น DVD 20 ช่อง
สีดำ ราคา 5.50 บาท/ตัว
สีขาว, สีสัก
ราคา 12 บาท/ตัว
บรรจุ 100/ถุง

CODE : C006 รายละเอียด

Image 04

ปุ่มรับชั้นแกน 5 มม.
ราคา 0.50 บาท
บรรจุ 20,000/ถุงใหญ่
บรรจุ 2,000/ถุงเล็ก
สี ขาว , สัก , บีช

CODE : C007 รายละเอียด

Image 05

รางลิ้นชักตัดปลาย 330มม.
ราคา 4 บาท
บรรจุ 500/ถุง
สี ขาว

CODE : C008-A รายละเอียด

Image 06

รางลิ้นชักปุ่ม 350 มม.
ราคา 4 บาท
บรรจุ 500/ถุง
สี ขาว

CODE : C008-B รายละเอียด

Image 01

รางลิ้นชักเรียบ 350 มม.
ราคา 4 บาท
บรรจุ 500/ถุง
สี ขาว

CODE : C008-C รายละเอียด

Image 02

รางลิ้นชักล๊อคได้
แบบเรียบ,แบบปุ่ม
ราคา ชุดละ 24 บาท (4ชิ้น)
บรรจุ 200/ถุง
สี ขาว , สัก , ดำ

CODE : C008-D รายละเอียด

Image 03

วงกลมรองแป๊ป (DIA) 1.5”
ราคา 2 บาท
บรรจุ 2,000 / ถุงใหญ่
บรรจ 200 /ถุงเล็ก
สีดำ

CODE : C009-BL รายละเอียด

Image 04

วงกลมรองแป๊ป (DIA) 1.5”
ราคา 6 บาท
บรรจุ 2,000 / ถุงใหญ่
บรรจุ 200 /ถุงเล็ก
สี เงินเงา , ทองเงา

CODE : C009-C รายละเอียด

Image 05

เสาพลาสติก Ø40 มม. + อุปกรณ์ ยาว 152 มม.
ราคา 32 บาท/ชุด
บรรจุ 100 ชุด
สี เงินเงา,เงินด้าน,ทองเงา

CODE : C010 รายละเอียด

Image 06

ท่อเว้าพลาสติก + อุปกรณ์ยึด สูง 68 ซม.
ราคา 20 บาท/ชุด
บรรจุ 200 / ถุง
สี เงินเงา

CODE : C011-ST รายละเอียด

Image 04

ถาดคีย์บอร์ดสีดำ + รางลิ้นชัก 12 “รุ่นหนา"
ราคา 390 บาท / ชุด
บรรจุ 10 ชุด / กล่อง
(ขนาด กว้าง 340 มม.xยาว 740 มม. x หนา 23 มม. )

CODE : C012-A รายละเอียด