GROUP มือจับ


Image 01

มือจับซีรุ่นเก่า 96 มม.
ราคา 5 บาท /ตัว
บรรจุ 1,000 ตัว /ถุงใหญ่
บรรจุ 50 ตัว /ถุงเล็ก
สี สัก,โอ๊ค,ครีม,เทา,บีช,โอ๊คดำ

CODE : H96AP รายละเอียด

Image 02

มือจับซีปลายแหลม 96 มม.
ราคา 5 บาท /ตัว
บรรจุ 1,000 ตัว /ถุงใหญ่
บรรจุ 50 ตัว /ถุงเล็ก
สี สัก,โอ๊ค,โอ๊คดำ,บีช,ครีม,เทา

CODE : H96BP รายละเอียด

Image 03

มือจับซีปลายแหลม 96 มม.
ราคา 8 บาท / ตัว
บรรจุ 1,000 ตัว /ถุงใหญ่
บรรจุ 100 ตัว /ถุงเล็ก
สีเงินเงา,เงินด้าน,ทองเงา,ทองด้าน

CODE : H96BV รายละเอียด

Image 04

มือจับขากระดิ่ง 96 มม.(ขาดำ)
ราคา 9 บาท / ตัว
บรรจุ 1,000 ตัว /ถุงใหญ่
บรรจุ 100 ตัว /ถุงเล็ก
สี เงินเงา,เงินด้าน

CODE : H96CVB รายละเอียด

Image 05

มือจับขากระดิ่ง 96 มม. (ขาทอง)
ราคา 11 บาท /ตัว
บรรจุ 1,000 ตัว /ถุงใหญ่
บรรจุ 100 ตัว /ถุงเล็ก
สี เงินเงา , เงินด้าน ,ทองเงา

CODE : H96CVG รายละเอียด

Image 06

มือจับขาสามเหลี่ยมลายดอกไม้
96 มม. ราคา 8 บาท / ตัว
บรรจุ 1,000 ตัว /ถุงใหญ่
บรรจุ 100 ตัว /ถุงเล็ก
สี เงินเงา,เงินด้าน,ทองเงา

CODE : H96DV รายละเอียด

Image 04

มือจับซีโค้ง 128 มม.
ราคา 6 บาท /ตัว
บรรจุ 1,000 ตัว /ถุงใหญ่
บรรจุ 100 ตัว /ถุงเล็ก
สี สัก,บีช,โอ๊ค,โอ๊คดำ

CODE : H128EP รายละเอียด

Image 05

มือจับแบบเอส 128 มม.
ราคา 10 บาท /ตัว
บรรจุ 1,000 ตัว /ถุงใหญ่
บรรจุ 100 ตัว /ถุงเล็ก
สี เงินเงา,เงินด้าน

CODE : H128JVS รายละเอียด

Image 06

มือจับแบบฝัง 128 มม. , 96 มม.
ขนาด 128 มม. 12 บาท
ขนาด 96 มม. 10 บาท
บรรจุ 500 ตัว /ถุงใหญ่
สี เงินเงา, เงินด้าน , ทองเงา

CODE : H96LV, H128LV รายละเอียด

Image 04

มือจับสามเหลี่ยมหน้าเรียบ
64-96 มม.
สี เงินเงา,เงินด้าน,ทองเงา
ราคา 12 บาท
สี ดำ ราคา 4 บาท บรรจุ 1,000/ถุงใหญ่
บรรจุ 100/ถุงเล็ก

CODE : H64-96NV รายละเอียด

Image 05

มือจับฝัง 60 มม.
สีเงินเงา, เงินด้าน
ราคา 24 บาท
CODE : H60QV รายละเอียด

มือจับฝัง Ø40 มม.
ราคา 10 บาท /ตัว
บรรจุ 1,000 ตัว/ถุงใหญ่
บรรจุ 100 ตัว /ถุงเล็ก
สี เงินเงา , เงินด้าน


CODE : H40QV รายละเอียด