dot dot
dot
แผนกในโรงงาน
dot
bulletแผนก ฉีดพลาสติก
bulletแผนก ชุบสูญญากาศ
bulletแผนก แม่พิมพ์
bulletแผนก HOTSTAMP
bulletแผนก อะครีลิค
dot
อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ฟิตติ้ง
dot
bulletตัวอย่าง สี
bulletGroup A เดือยพลาสติก
bulletGroup B พุกขวาง
bulletGroup C Working Table
bulletGroup D Wardrobe
bulletGroup E
bulletGroup F TV Cabinet
bulletGroup G รองขาโต๊ะ
bulletGroup Ligthing
bulletGroup HADLE
bulletGroup Pull
bulletGroup Decorate
bulletGroup Goods from outside
dot
Car & Motorbike Accessories
dot
bulletCar Accessories
bulletMotorbike Accessories


แผนก ฉีดพลาสติก
แผนก ชุบสูญญากาศ
แผนก แม่พิมพ์
แผนก Hot Stamp
แผนก อะครีลิค


บริษัท แสงไทยฟิตติ้ง อุตสาหกรรม จำกัด
   

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดแสงไทย ฟิตติ้ง โปรดัคส์  

   เริ่มก่อตั้งวันที่ 17 มกราคม 2535 ตลอดระยะ เวลาที่ได้ดำเนินกิจการที่ผ่านมา

บริษัทได้ทำ ธุรกิจผลิตอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ฟิตติ้ง  เพื่อรองรับความต้องการของ

ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรม  อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ฟิตติ้ง  ด้วยความซื่อสัตย์และมุ่ง

มั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้า จนได้รับความไว้วางใจ   จากลูกค้าด้วยดีเสมอมา 

ปัจจุบันบริษัทได้ขยายสายการผลิต เพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้าเกี่ยว

 กับอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ฟิตติ้ง โดยมี 

 

 

แผนก ฉีดพลาสติก ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ฟิตติ้ง

 

แผนกฉีดพลาสติก

แผนกชุบสูญญากาศ งานพ่นสี  เคลือบลาย

แผนกแม่พิมพ์

แผนกอะคริลิค

แผนกHOTSTAMP 

 

 

  จึงสามารถผลิตชิ้นงานอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ฟิตติ้งได้รวดเร็วและควบคุมคุณภาพ

ประสิทธิภาพได้ตลอดสายการผลิตด้วยทีมงานช่างผู้ผลิตและออกแบบที่ชำนาญ

งานพร้อมจัดส่งที่เน้นบริกาที่รวดเร็วทันใจ     ตามความต้องการของลูกค้าด้วย 

ห้องพ่นสี ระบบConveyor ของแผนกชุบสูญญากาศ

ศักยภาพความพร้อมของเรา  ภายใต้ชื่อ 

  

บริษัท แสงไทย ฟิตติ้ง อุตสาหกรรม จำกัด

ที่อยู่

35/327-328   หมู่  2  ต. บางน้ำจืด 

อ. เมือง   จ.  สมุทรสาคร    74000   

โทร (034) 495-261   แฟ็กซ์ (034) 824-840

081-8589197  ,089-0031122(ออฟฟิต)

e-mail:  sangthaifitting@yahoo.com

NewWebsite : http://www.sangthaifitting.esy.es

คุณภาพและความรวดเร็วคือหัวใจของเรา

35/327-328   หมู่  2  ต. บางน้ำจืด  อ. เมือง จ.  สมุทรสาคร    74000
โทร (034) 495-261   แฟ็กซ์ (034) 824-840
e-mail:  sangthaifitting@yahoo.com