ฝาครอบดิสเบรค,กันสาด

Image 01

กันสาดรถยนต์
- CITY 2009
- CIVIC 2012
- JAZZ 2006
ราคา 400 บาท

CODE : RC01
รายละเอียด
Image 02

ฝาครอบดิสเบรคใหญ่ (งานฉีดสี)
สี น้ำเงิน , แดง , เหลือง
ราคา 160 บาท


CODE : RB01-1 รายละเอียด
Image 03

ฝาครอบดิสเบรคใหญ่ (งานชุบสี)
สี ฟ้าเงา ,เงินเงา ,ทองเงา แดงเงา
ราคา 170 บาท


CODE : RB01-2 รายละเอียด
Image 04

ฝาครอบดิสเบรคใหญ่ (งานเคลือบฟิล์ม)
ลายเคฟล่าน้ำเงิน, เคฟล่าดำ, เคฟล่าแดง ราคา 200 บาท

CODE : RB01-3 รายละเอียด
Image 05

ฝาครอบดิสเบรคกลาง,เล็ก (งานฉีดสี)
สี นำ้เงิน , แดง , เหลือง
ราคา 160 บาท

CODE : RB02-1, RB03-1 รายละเอียด
Image 06

ฝาครอบดิสเบรคกลาง,เล็ก (งานชุบสี)
สี ฟ้าเงา ,เงินเงา ,ทองเงา แดงเงา
ราคา 170 บาท

CODE : RB02-2, RB03-2 รายละเอียด
Image 07

ฝาครอบดิสเบรคกลาง,เล็ก
(งานเคลือบฟิล์ม)
ลาย เคฟล่าน้ำเงิน , เคฟล่าดำ, เคฟล่าแดง ราคา 200 บาท

CODE : RB02-3, RB03-3 รายละเอียด