GROUP E : มุมยึดกระจก,ฉากพลาสติก


Image 01

มุมยึดกระจก เบอร์ 1,2,3
ราคา 0.40 บาท
สี ขาว , สัก
บรรจุ 10,000ตัว/ถุงใหญ่ บรรจุ 1,000ตัว/ถุงเล็ก

CODE : E001 รายละเอียด

Image 02

มุมยึดกระจกกลม(มีฝา)
ราคา 0.60 บาท
บรรจุ 10,000 ตัว/ถุงใหญ่
บรรจุ 1,000ตัว/ถุงเล็ก
สีสัก, โอ๊คเชอรี่, โอ๊คดำ, ขาว

CODE : E002 รายละเอียด

Image 03

มุมยึดกระจกกลม 1 รู
ราคา 0.60 บาท
บรรจุ 10,000 ตัว/ถุงใหญ่
บรรจุ 2,000ตัว/ถุงเล็ก
สี โอ๊คดำ, สัก ,ขาว

CODE : E003 รายละเอียด

Image 04

ฉากพลาสติก 2 ปุ่ม สีครีม
ฉากลิ้นชักพลาสติกใหญ่
ราคา 1 บาท
บรรจุ 2,000 ตัว/ถุงใหญ่
สีสัก , โอ๊ค , โอ๊คดำ , ขาว

CODE : E010,E011 รายละเอียด

Image 05

ฉากลิ้นชักพลาสติกเล็ก
ราคา 0.60 บาท
บรรจุ 10,000 ตัว/ถุงใหญ่
บรรจุ 1,000ตัว/ถุงเล็ก
สี สัก , ขาว ,โอ๊คดำ , ครีม

CODE : E012 รายละเอียด

Image 06

ฉากสี่เหลี่ยมพลาสติก
ราคา 0.80 บาท
สี สัก ,บีช ,ดำ ,ขาว
บรรจุ 5,000ตัว/ถุงใหญ่
บรรจุ 500ตัว/ถุงเล็ก

CODE : E013 รายละเอียด

Image 01

ฉากยึดไม้คานเตียงพลาสติก มีปุ่ม,ไม่มีปุ่ม ราคา 5 บาท/ตัว
ฉากยึดไม้คานเตียงพลาสติก 2 ช่อง ราคา 2.25 บาท/ตัว
บรรจุ 200 ตัว / ถุง สี ดำ

CODE : E014 รายละเอียด

Image 02

ฉากรัดมุมไม้พลาสติก
ราคา 1 บาท
บรรจุ 2,000 ตัว / ถุง
สี ดำ

CODE : E021-BL รายละเอียด